Biuro turystyki

W związku z przeprowadzaną reorganizacją, Zarząd Spółki PKS Poznań S.A. informuje, że z dniem 31 lipca 2014r. Biuro Turystyki i Wynajmu Autobusów w obecnej formie organizacyjnej ulega likwidacji.

Kontakt w sprawie ogłoszonych imprez turystycznych 0 61 66 42 594, 0 61 66 42 529.

Kontakt w sprawie wynajmów autobusów nie uległ zmianie.

Wynajmy krajowe:
e-mail: wynajem@pks.poznan.pl
tel. 61 66 42 575
fax. 61 66 42 580

Wynajmy zagraniczne:
e-mail: i.soroczynska@pks.poznan.pl
tel. 61 66 42 576
fax. 61 66 42 580