Formularz wyceny wynajmu autobusu

:
:
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: txt rtf html pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.

Administratorem danych osobowych podanych przez Pana / Panią w formularzu jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna - siedziba: 61-586 Poznań, ul. Stanisława Matyi 1. Dane te wykorzystane zostaną przez PKS Poznań S.A. wyłącznie w celach związanych z załatwieniem zamówienia wynajmu autobusu. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane przez administratora danych osobowych odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści dotyczących Pani/Pana danych osobowych i ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez PKS Poznań S.A., jako administratora danych, w zakresie niezbędnym do realizacji wykonania usługi wynajmu autobusu. Wyrażenie zgody jest niezbędne dla załatwienia sprawy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

KLAUZULA DOBROWOLNA

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PKS Poznań S.A. podanych w formularzu rejestracyjnym moich danych osobowych w celach marketingowych. Oświadczam, że zostałam/ zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak też o możliwości odwołania tej zgody w każdym czasie.