Zamów BusKartę

Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: jpg png bmp tif bz2 gz rar tar zip.
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: jpg png bmp tif pdf doc docx ppt gz rar tar zip.

Przyjmuję do wiadomości, że:

  1. administratorem danych osobowych, które podałam / podałem we „Wniosku o wydanie BusKarty” jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna - siedziba: 61-586 Poznań, ul. Stanisława Matyi 1;
  2. dane osobowe podaję dobrowolnie w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej korzystania przeze mnie z BusKarty PKS Poznań S.A.;
  3. dane osobowe, które podałam / podałem we „Wniosku o wydanie BusKarty”, nie będą udostępniane przez administratora danych osobowych odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  4. Jestem świadomy / świadoma przysługującego mi prawa dostępu do treści podanych przeze mnie w umowie danych i ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez PKS Poznań S.A., jako administratora danych, w zakresie niezbędnym do realizacji procesu wydania BusKarty. Wyrażenie zgody jest niezbędne dla załatwienia sprawy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

KLAUZULE NIEOBOWIĄZKOWE

Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie w bazie administratora danych osobowych, którym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna - siedziba: 61-586 Poznań, ul. Stanisława Matyi 1, informacji o moim numerze telefonu oraz moim adresie poczty elektronicznej. Dane te będą wykorzystane przez PKS Poznań S.A. wyłącznie w celach związanych z realizacją procesu wydania i obsługi Bus Karty, w tym także w celu poinformowania mnie o dokładnym terminie odbioru BusKarty. Przysługuje mi prawo dostępu do treści dotyczących mnie danych oraz ich poprawiania. Jestem świadoma/świadomy, że udzielona przeze mnie zgoda może być odwołana przeze mnie w każdym czasie.

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna - siedziba: 61-586 Poznań, ul. Stanisława Matyi 1 podanych w niniejszym wniosku moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym zgadzam się na otrzymywanie materiałów informacyjnych i reklamowych, przekazywanych mi również środkami komunikacji elektronicznej, dotyczących działalności i ofert PKS Poznań S.A. Stwierdzam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści dotyczących mnie danych oraz ich poprawiania. Jestem świadoma/świadomy, że udzielona przeze mnie zgoda może być odwołana przeze mnie w każdym czasie.