Zamów BusKartę

Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: jpg png bmp tif bz2 gz rar tar zip.
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: jpg png bmp tif pdf doc docx ppt gz rar tar zip.

Przyjmuję do wiadomości, że:

  1. administratorem danych osobowych, które podałam / podałem we „Wniosku o wydanie BusKarty” jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna - siedziba: 61-823 Poznań, ul. Piekary 19;
  2. dane osobowe podaję dobrowolnie w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej korzystania przeze mnie z BusKarty PKS Poznań S.A.;
  3. osoby poniżej 16 roku życia nie mogą wyrażać zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodę/wniosek musi podpisać opiekun prawny);
  4. zapoznałem/am się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE <<<zobacz>>>

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez PKS Poznań S.A., jako administratora danych, w zakresie niezbędnym do realizacji procesu wydania BusKarty. Wyrażenie zgody jest niezbędne dla załatwienia sprawy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie w bazie administratora danych osobowych, którym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna - siedziba: 61-823 Poznań, ul. Piekary 19, informacji o moim numerze telefonu oraz moim adresie poczty elektronicznej. Dane te będą wykorzystane przez PKS Poznań S.A. wyłącznie w celach związanych z realizacją procesu wydania i obsługi Bus Karty, w tym także w celu poinformowania mnie o dokładnym terminie odbioru BusKarty. Przysługuje mi prawo dostępu do treści dotyczących mnie danych oraz ich poprawiania. Jestem świadoma/świadomy, że udzielona przeze mnie zgoda może być odwołana przeze mnie w każdym czasie.

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna - siedziba: 61-823 Poznań, ul. Piekary 19 podanych w niniejszym wniosku moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym zgadzam się na otrzymywanie materiałów informacyjnych i reklamowych, przekazywanych mi również środkami komunikacji elektronicznej, dotyczących działalności i ofert PKS Poznań S.A. Stwierdzam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści dotyczących mnie danych oraz ich poprawiania. Jestem świadoma/świadomy, że udzielona przeze mnie zgoda może być odwołana przeze mnie w każdym czasie.