Regulaminy

Regulamin korzystania z punktu dostępowego do Internetu HotSpot PKS Poznań §1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z punktu dostępowego w standardzie IEEE 802.11b/g... Czytaj dalej
Regulamin Korzystania z BusKarty Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna § 1 Informacje ogólne 1. W odniesieniu do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. w Regulaminie... Czytaj dalej
REGULAMIN KORZYSTANIA Z DWORCA AUTOBUSOWEGO W NOWYM TOMYŚLU PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I. Postanowienia ogólne 1. Dworzec Autobusowy w Nowym Tomyślu, położony przy ul. Kolejowa 1, stanowi własność Przedsiębiorstwa Komunikacji... Czytaj dalej
REGULAMIN KORZYSTANIA Z DWORCA AUTOBUSOWEGO W ŚREMIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I. Postanowienia ogólne 1. Dworzec Autobusowy w Śremie, położony przy ul. Powstańców Wlkp. 4 stanowi własność Przedsiębiorstwa Komunikacji... Czytaj dalej
REGULAMIN DWORCA AUTOBUSOWEGO PKS POZNAŃ S.A. Podstawa prawna, przedmiot oraz zakres stosowania regulaminu § 1 1. Ilekroć w przepisach regulaminu mowa jest o: a/ Dworcu – należy przez to rozumieć Dworzec Autobusowy... Czytaj dalej
Regulamin usług przewozowych Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna ul. Piekary 19 Obowiązuje od 1 grudnia 2015 r. ROZDZIAŁ I Przedmiot, zakres zastosowania oraz podstawy prawne regulaminu... Czytaj dalej