Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. zatrudni na stanowisko:

SPECJALISTA HANDLOWIEC DS. USŁUG       

Wymagania:

 • mile widziane wykształcenie związane z marketingiem
 • doświadczenie w sprzedaży usług (direct marketing)
 • posiadanie umiejętności i predyspozycji handlowych
 • wysoka komunikatywność w zakresie pozyskiwania nowych klientów
 • efektywna organizacja czasu pracy
 • znajomość MS OFFICE
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego i/lub języka niemieckiego
 • samodzielność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • pracę od zaraz
 • stabilne zatrudnienie
 • rzetelnego i godnego zaufania pracodawcę
 • umowę o pracę, która będzie poprzedzona umową na okres próbny
 • możliwość zdobycia i podnoszenia kompetencji na szkoleniach zawodowych
 • interesującą pracę
 • świadczenia socjalne.

Oferty z dopiskiem „Specjalista handlowiec ds. usług” należy kierować na adres:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna 61-823 Poznań, ul. Piekary 19

                                                                              kadry@pks.poznan.pl

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. zatrudni na stanowisko:

KIEROWNIK DZIAŁU WYNAJMU USŁUG TRANSPORTOWYCH I MARKETINGU

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane marketing, zarządzanie)
 • doświadczenie na podobnym stanowisku (direct marketing)
 • planowanie strategii i realizacja działań marketingowych
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych z kontrahentami Spółki
 • umiejętności negocjacyjne
 • budowanie korzystnego wizerunku Spółki w kontaktach z klientami
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników
 • dobra znajomość MS OFFICE
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego i/lub języka niemieckiego
 • samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów
 • wysoka komunikatywność, zaangażowanie, kultura osobista i zawodowa intuicja
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • pracę od zaraz
 • stabilne zatrudnienie
 • rzetelnego i godnego zaufania pracodawcę
 • umowę o pracę, która będzie poprzedzona umową na okres próbny
 • możliwość zdobycia i podnoszenia kompetencji na szkoleniach zawodowych
 • interesującą pracę
 • świadczenia socjalne.

Oferty z dopiskiem „ Kierownik Działu Wynajmu Usług Transportowych i Marketingu” należy kierować na adres:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna 61-823 Poznań, ul. Piekary 19

                                                                              kadry@pks.poznan.pl

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. poszukuje osób na stanowisko Księgowa/Księgowy

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • minimum 6-miesięczny staż pracy w księgowości
 • znajomość zasad księgowości
 • obsługa komputera
 • dobra znajomość MS OFFICE
 • inicjatywa, zaangażowanie, komunikatywność, samodzielność, pozytywna energia

Oferujemy:

 • praca od zaraz
 • po okresie próbnym zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość zdobycia i podnoszenia kompetencji na szkoleniach zawodowych
 • interesującą pracę
 • świadczenia socjalne

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie aplikacji z dopiskiem „Księgowa/Księgowy” (CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych) na adres e-mail: kadry@pks.poznan.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna 61-823 Poznań, ul. Piekary 19.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Zatrudnienia, ul. Piekary 19, VIII piętro pok. 801, tel. 61-66-42-552,  61-66-42-553.


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. poszukuje osób na stanowisko Kierowcy Autobusu

Miejsce pracy Krzywiń i okolice

Oczekiwania:

 • prawo jazdy kat. D oraz ważne świadectwo kwalifikacji
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista,
 • pozytywne nastawienie do pracy,
 • mile widziane osoby zamieszkałe w Krzywiniu i okolicach.

Spółka oferuje:

 • umowę o pracę
 • wynagrodzenie oraz premię regulaminową zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy,
 • pakiet świadczeń socjalnych zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Miejsce pracy Śrem / Książ Wlkp

Oczekiwania:

 • prawo jazdy kat. D oraz ważne świadectwo kwalifikacji
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista,
 • pozytywne nastawienie do pracy,
 • mile widziane osoby zamieszkałe w Śremie i okolicach.

Spółka oferuje:

 • umowę o pracę
 • wynagrodzenie oraz premię regulaminową zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy,
 • pakiet świadczeń socjalnych zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Miejsce pracy Gostyń.

Oczekiwania:

 • prawo jazdy kat. D oraz ważne świadectwo kwalifikacji
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista,
 • pozytywne nastawienie do pracy,
 • mile widziane osoby zamieszkałe w Gostyniu i okolicach.

Spółka oferuje:

 • umowę o pracę
 • wynagrodzenie oraz premię regulaminową zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy,
 • pakiet świadczeń socjalnych zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie aplikacji (CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych) na adres e-mail: kadry@pks.poznan.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna 61-823 Poznań, ul. Piekary 19.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Zatrudnienia, ul. Piekary 19, VIII piętro pok. 801, tel. 61-66-42-552,  61-66-42-553.


INFORMACJA DLA OSÓB PRZESYŁAJĄCYCH SPÓŁCE CV/INNE MATERIAŁY REKRUTACYJNE

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), informuje Panią / Pana, że:

– Administratorem Danych dobrowolnie i z własnej inicjatywy przesłanych przez Panią / Pana naszej Spółce, jako potencjalnemu Pracodawcy, jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna – siedziba: 61-823 Poznań, ul. Piekary 19.

– Cele przetwarzania Pani / Pana danych  osobowych związane z rozpatrzeniem kandydatury przez potencjalnego pracodawcę w zakresie, który udostępniła Pani  / udostępnił Pan PKS Poznań S.A., określone są w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) oraz wynikają z wyrażonej dobrowolnie przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie  przekazanych danych w celach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

– Dotyczące Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PKS Poznań S.A., w tym profilowaniu.

Przysługują Pani / Panu prawa:

– dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
– sprostowania (poprawiania) danych,
– usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
– do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
– do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych przechowywał będzie dotyczące Pani / Pana dane osobowe przez okres wskazany w przywołanych wyżej przepisach prawa pracy, a w przypadku niezatrudnienia mnie przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty przekazania przez Panią / Pana informacji o charakterze rekrutacyjnym.

Dotyczące Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz kancelariom prawnym i firmom informatycznym związanym z PKS Poznań S.A. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W PKS Poznań S.A. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: drogą elektroniczną: iod@pks.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Spółki, po uprzednim mailowym uzgodnieniu terminu spotkania.