Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań NIP: 777-00-20-798 KRS 0000339648
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto, Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 10 000 000,00 zł całkowicie opłacony.

Sekretariat
T: 61 66 42 500
F: 61 66 42 590
E: sekretariat@pks.poznan.pl
 
Biuro Zarządu
E: d.duda@pks.poznan.pl
T: 61 66 42 559
 
Kierownik Działu Zatrudnienia
E: i.janiak@pks.poznan.pl
T: 61 66 42 553
 
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
E: m.nowaczyk@pks.poznan.pl
T: 61 66 42 591
Dział Przewozów Pasażerskich
Główny Specjalista ds. Przewozów
E: t.blaszczyk@pks.poznan.pl
T: 61 66 42 549
 
Kierownik Działu Przewozów
E: m.geisler@pks.poznan.pl
T: 61 66 42 520
 
Kierownik Działu Gospodarki Biletowej
E: b.kazmierczak@pks.poznan.pl
T: 61 66 42 551
 
 
Dział Eksploatacji
Główny Specjalista ds. Eksploatacji
E: p.kosman@pks.poznan.pl
T: 61 66 42 531
 
Inspektor Danych Osobowych
E: iod@pks.poznan.pl