Co to jet BusKarta?

BusKarta to dokument uprawniający pasażera do korzystania z usług przewozu osób świadczonych przez PKS Poznań S.A. w ramach biletów miesięcznych oraz biletów okresowych. BusKarta wydawana jest w formie zbliżeniowej karty chipowej. Karta zawiera dane pasażera oraz informacje na temat zakupionego przez niego biletu zapisane na karcie w formie elektronicznej. Nabywając bilet pasażer otrzymuje również wersję papierową biletu, która drukowana jest przez drukarkę fiskalną w chwili zakupu.

Podczas rejestracji przejazdu w autobusie, sprawdzana jest data ważności oraz trasa biletu. Fakt rejestracji przejazdu odnotowywany jest w bileterce oraz BusKarcie pasażera.
BusKarta jest spersonalizowana, zawiera informacje o danych osobowych pasażera dlatego z BusKarty korzystać może wyłącznie osoba, na którą karta została wydana. W przypadku udostępnienia jej innej osobie, kierowca autobusu lub kontroler ma prawo taką kartę zatrzymać, a pasażer który ją okazał traktowany będzie jak osoba jadąca bez zakupionego biletu.

Prawidłowo użytkowana BusKarta działać będzie bez zakłóceń przez wiele lat, jej żywotność oceniana jest na 100 000 cykli jej zapisu i odczytu. Bus Kartę należy chronić przed porysowaniem, odkształcaniem oraz temperaturami powyżej 500 C i poniżej -400 C.

Jak otrzymać BusKartę?

Wypełnij wniosek o wydanie BusKarty.

Wnioski są dostępne:

1. na dworcach w Poznaniu, Śremie i Nowym Tomyślu,

2. u kierowców PKS Poznań S.A.

3. pobierz wniosek o wydanie BusKarty (obowiązuje od 01.10.2022r.)

lub pobierz wniosek o wydanie Buskarty komunikacja miejska Stęszew Buk i Nietążkowo (obowiązuje od 01.10.2022r.)

lub pobierz wniosek na zakup biletu komunikacja miejska Stęszew Buk i Nietążkowo (obowiązuje od 01.10.2022r.)

Wypełniony wniosek:

1. złóż wraz z załączonym zdjęciem legitymacyjnym w formie papierowej lub cyfrowej (w formacie jpg) w dowolnej kasie PKS Poznań S.A. oraz wpłać 12 zł opłaty za wydanie karty

lub

2. wyślij wraz z załączonym zdjęciem legitymacyjnym (w formacie jpg) drogą mailową na adres buskarta@pks.poznan.pl z potwierdzeniem wpłaty 12 zł (w przypadku odbioru osobistego BusKarty) na nasze konto: Milenium Bank 62 1160 2202 0000 0002 2316 5551 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań z dopiskiem „Opłata za wydanie BusKarty”.

Na wybranych węzłach komunikacyjnych (Stęszew, Buk, Nietążkowo) w przypadku BusKarty przesyłanej za pośrednictwem poczty wpłata wynosi 20 zł.

lub

3. dostarcz wraz z załączonym zdjęciem legitymacyjnym w formie papierowej lub cyfrowej (w formacie jpg) do siedziby Spółki na adres PKS Poznań S.A. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań z potwierdzeniem wpłaty 12 zł (w przypadku odbioru osobistego BusKarty)  na nasze konto: Milenium Bank 62 1160 2202 0000 0002 2316 5551 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań z dopiskiem „Opłata za wydanie BusKarty”.

Na wybranych węzłach komunikacyjnych (Stęszew, Buk, Nietążkowo) w przypadku BusKarty przesyłanej za pośrednictwem poczty wpłata wynosi 20 zł.

 

Bus Kartę odbierzesz w terminie maksymalnie trzech dni roboczych od godz. 10.00 w kasie biletowej na dworcach PKS Poznań S.A. określonej we wniosku. Wnioski złożone po godzinie 13.00 będą traktowane jako złożone w następnym dniu roboczym.

BusKartę może odebrać jedynie wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona. Pisemne upoważnienie musi zawierać pełne dane personalne wnioskodawcy, wymagane do jej wydania oraz pełne dane personalne, wraz z numerem dokumentu tożsamości osoby upoważnionej. Do odbioru BusKarty niezbędny jest dokument tożsamości.

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia Bus Karty z winy użytkownika, za wydanie duplikatu Bus Karty pobrana zostanie opłata w wysokości 20,00 zł. brutto. W przypadku, gdy uszkodzona, zagubiona lub wymieniana Bus Karta, posiadała elektronicznie zapisany bilet, którego ważność jeszcze nie upłynęła, przepisanie tego biletu do duplikatu Bus Karty będzie możliwe, wyłącznie po okazaniu paragonu fiskalnego. Brak tego biletu, uniemożliwi jego przepisanie do duplikatu Bus Karty. Przeniesienie ważnego biletu do duplikatu Bus Karty, spowoduje zablokowanie i wycofanie z obiegu dotychczasowej Bus Karty pasażera.

Gdzie, jak i kiedy zasilić BusKartę ?

 

W KASACH BILETOWYCH.

Aby zasilić BusKartę biletem miesięcznym lub okresowym udaj się z nią do najbliższej kasy PKS Poznań S.A. Po określeniu trasy przejazdu oraz uiszczeniu stosownej opłaty według obowiązującego cennika dla biletów miesięcznych i okresowych, na BusKartę zostaną naniesione informacje o zakupionym bilecie.

U KIEROWCY.

Zakup biletu miesięcznego i okresowego na nowy okres jest możliwy również u kierowcy w autobusie na podstawie wcześniej zapisanego już biletu na BusKarcie.

Warunkiem tej formy zakupu biletu i przedłużenia ważności BusKarty w autobusie jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
– nie zmienia się trasa przejazdu (kupowany bilet na nowy miesiąc posiada identyczną trasę przejazdu jak bilet, którego ważność się kończy),
– Bus Karta była wcześniej zaprogramowana sprzedanym biletem miesięcznym,
– zachowana jest ciągłość w zakupach biletów miesięcznych (bilety kupowane są w każdym miesiącu), a w przypadku biletów okresowych – zachowana jest ciągłość w zakupach i nie zmienia się okres na jaki ma być przedłużony bilet. Zachowaj paragon fiskalny. Kupując bilet otrzymasz wydrukowany bilet /paragon fiskalny/. Jest to dokument, który obowiązkowo należy zachować. Będzie on wymagany do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, anulowania biletu, przepisania biletu do duplikatu Bus Karty lub wystawienia faktury VAT. Paragon ten, bez ważnej Bus Karty, nie uprawnia do przejazdów.

PAMIĘTAJ!

Bilet miesięczny możesz zasilić po 20-tym dniu każdego miesiąca na miesiąc kolejny.

Zwrot biletu.

Zwrot zakupionego na podstawie BusKarty biletu miesięcznego lub okresowego możliwy jest jedynie w kasie biletowej. Do dokonania zwrotu, niezbędna jest BusKarta i paragon fiskalny. Brak paragonu fiskalnego uniemożliwia dokonanie zwrotu biletu. W przypadku braku BusKarty, zwrot biletu na podstawie okazanego paragonu fiskalnego możliwy będzie jedynie po zablokowaniu Bus Karty pasażera.

Zagubienie BusKarty należy bezzwłocznie zgłosić osobiście na dowolnym dworcu należącym do PKS Poznań S.A., telefonicznie, podając pełne dane personalne właściciela zagubionej BusKarty.

W przypadku znalezienia Bus Karty, należy przekazać ją kierowcy autobusu lub na dworcu autobusowym należącym do PKS Poznań S.A.

Masz pytania?

Zapoznaj się z Regulaminem dotyczącym korzystania z BusKarty.

Poznaj zasady ochrony danych osobowych Pasażerów korzystających z BusKarty zdefiniowane w załączniku nr 1 do Regulaminu.
Zapytaj w naszych punktach informacyjnych na dworcach w Poznaniu, Śremie, Nowym Tomyślu.

Skorzystaj z Infolinii o BusKarcie czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Zadzwoń T: 61 664 25 05