Wszystkie bilety miesięczne i okresowe na kursy PKS Poznań są sprzedawane w naszych kasach wyłącznie poprzez zasilenie BusKarty.

Bus Karta to dokument uprawniający pasażera do korzystania z usług przewozu osób świadczonych przez PKS Poznań S.A. w ramach biletów miesięcznych oraz biletów okresowych . Bus Karta wydawana jest w formie zbliżeniowej karty chipowej. Karta zawiera dane pasażera oraz informacje na temat zakupionego przez niego biletu zapisane na karcie w formie elektronicznej. Nabywając bilet pasażer otrzymuje również wersję papierową biletu, która drukowana jest przez drukarkę fiskalną w chwili zakupu.

Podczas rejestracji przejazdu w autobusie, sprawdzana jest data ważności oraz trasa biletu. Fakt rejestracji przejazdu odnotowywany jest w bileterce oraz Bus Karcie pasażera.
Bus Karta jest spersonalizowana, zawiera informacje o danych osobowych pasażera dlatego z Bus Karty korzystać może wyłącznie osoba, na którą karta została wydana. W przypadku udostępnienia jej innej osobie, kierowca autobusu lub kontroler ma prawo taką kartę zatrzymać, a pasażer który ją okazał traktowany będzie jak osoba jadąca bez zakupionego biletu.

Prawidłowo użytkowana Bus Karta działać będzie bez zakłóceń przez wiele lat, jej żywotność oceniana jest na 100 000 cykli jej zapisu i odczytu. Bus Kartę należy chronić przed porysowaniem, odkształcaniem, z oraz temperaturami powyżej 500 C i poniżej 400 C.

Jak otrzymać BusKartę?

Wypełnij wniosek o wydanie Bus Karty. Wnioski są dostępne na dworcach oraz u kierowców PKS Poznań S.A. Wniosek wraz z załączonym zdjęciem legitymacyjnym w formie papierowej lub cyfrowej złóż w dowolnej kasie PKS Poznań S.A. Składając wniosek wpłać 10 zł opłaty za wydanie karty. Możesz również zamówić Bus Kartę wypełniając formularz na naszej stronie internetowej wraz z załączonym zdjęciem legitymacyjnym oraz potwierdzeniem wpłaty 10 zł na nasze konto: Milenium Bank 27 1160 2202 0000 0001 2345 1151 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań z dopiskiem „Opłata za wydanie Bus Karty”.

Bus Kartę odbierzesz w terminie maksymalnie trzech dni roboczych od godz. 10.00 w kasie biletowej na dworcach PKS Poznań S.A. określonej we wniosku. Wnioski złożone po godzinie 13.00 będą traktowane jako złożone w następnym dniu roboczym.

Bus Kartę może odebrać jedynie wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona. Pisemne upoważnienie musi zawierać pełne dane personalne wnioskodawcy, wymagane do jej wydania oraz pełne dane personalne, wraz z numerem dokumentu tożsamości osoby upoważnionej. Do odbioru Bus Karty niezbędny jest dokument tożsamości.

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia Bus Karty z winy użytkownika, za wydanie duplikatu Bus Karty pobrana zostanie opłata w wysokości 20,00 zł. brutto. W przypadku, gdy uszkodzona, zagubiona lub wymieniana Bus Karta, posiadała elektronicznie zapisany bilet, którego ważność jeszcze nie upłynęła, przepisanie tego biletu do duplikatu Bus Karty będzie możliwe, wyłącznie po okazaniu paragonu fiskalnego. Brak tego biletu, uniemożliwi jego przepisanie do duplikatu Bus Karty. Przeniesienie ważnego biletu do duplikatu Bus Karty, spowoduje zablokowanie i wycofanie z obiegu dotychczasowej Bus Karty pasażera.

pobierz wniosek o wydanie BusKarty i wyślij drogą mailową na adres buskarta@pks.poznan.pl lub dostarcz do kasy biletowej na dworzec należący do PKS Poznań S.A.
lub dostarcz wniosek do siedziby Spółki na adres:

PKS Poznań S.A. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

Gdzie i jak zasilić Bus Kartę ?

Aby zasilić Bus Kartę biletem miesięcznym lub okresowym udaj się z nią do najbliższej kasy PKS Poznań S.A. Po określeniu trasy przejazdu oraz uiszczeniu stosownej opłaty według obowiązującego cennika dla biletów miesięcznych i okresowych, na Bus Kartę zostaną naniesione informacje o zakupionym bilecie.

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, możliwy jest zakup biletu miesięcznego w kasie biletowej bez Bus Karty. Otrzymasz wówczas wydrukowany bilet – paragon fiskalny z kodem aktywacyjnym. Bilet ten nie uprawnia do przejazdów, należy go jednak koniecznie zachować do aktywacji swojej Bus Karty w autobusie, kontroli lub ewentualnej reklamacji.

Korzystając z pierwszego przejazdu autobusem po zakupie biletu z kodem , przyłóż swoją Bus Kartę do czytnika bileterki w autobusie. Bus Karta powinna zostać automatycznie aktywowana sprzedanym biletem na nowy miesiąc. W przypadku braku automatycznej aktywacji Bus Karty, podaj kierowcy kod aktywacyjny, który został wydrukowany na bilecie.

Zakup biletu miesięcznego i okresowego na nowy okres jest możliwy również u kierowcy w autobusie
/
na podstawie biletu bazowego zakupionego w kasie biletowej/.

Warunkiem tej formy zakupu biletu i przedłużenia ważności Bus Karty w autobusie jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
– nie zmienia się trasa przejazdu (kupowany bilet na nowy miesiąc posiada identyczną trasę przejazdu jak bilet, którego ważność się kończy),
– Bus Karta była wcześniej zaprogramowana sprzedanym biletem miesięcznym,
– zachowana jest ciągłość w zakupach biletów miesięcznych (bilety kupowane są w każdym miesiącu), a w przypadku biletów okresowych – zachowana jest ciągłość w zakupach i nie zmienia się okres na jaki ma być przedłużony bilet. Zachowaj paragon fiskalny. Kupując bilet otrzymasz wydrukowany bilet /paragon fiskalny/. Jest to dokument, który obowiązkowo należy zachować. Będzie on wymagany do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, anulowania biletu, przepisania biletu do duplikatu Bus Karty lub wystawienia faktury VAT. Paragon ten, bez ważnej Bus Karty, nie uprawnia do przejazdów.

Zwrot zakupionego na podstawie Bus Karty biletu miesięcznego lub okresowego możliwy jest jedynie w kasie biletowej. Do dokonania zwrotu, niezbędna jest Bus Karta i paragon fiskalny. Brak paragonu fiskalnego uniemożliwia dokonanie zwrotu biletu. W przypadku braku Bus Karty, zwrot biletu na podstawie okazanego paragonu fiskalnego możliwy będzie jedynie po zablokowaniu Bus Karty pasażera.

Zagubienie Bus Karty należy bezzwłocznie zgłosić osobiście na dowolnym dworcu należącym do PKS Poznań S.A., telefonicznie, podając pełne dane personalne właściciela zagubionej Bus Karty.

W przypadku znalezienia Bus Karty, należy przekazać ją kierowcy autobusu lub na dworcu autobusowym należącym do PKS Poznań S.A.

Masz pytania?

Zapoznaj się z Regulaminem dotyczącym korzystania z BusKarty.

Poznaj zasady ochrony danych osobowych Pasażerów korzystających z Bus Karty zdefiniowane w załączniku nr 1 do Regulaminu.
Zapytaj w naszych punktach informacyjnych na dworcach w Poznaniu, Śremie, Nowym Tomyślu.

Skorzystaj z Infolinii o BusKarcie czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Zadzwoń T: 61 664 25 05