Administrator odpowiedzialny za monitoring:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A, ul Piekary 19, 61-823 Poznań.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

iod@pks.poznan.pl

Cel monitoringu:

Prewencja oraz wyjaśnianie i ściganie przestępstw, zapobieganie wypadkom, wyjaśnianie stanu faktycznego w razie wypadków lub naruszeń prawa, zabezpieczanie dowodów w razie naruszeń prawa własności.

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)

Realizowane uzasadnione interesy:

Ochrona zdrowia i życia osób poszkodowanych oraz pracowników Spółki, ochrona mienia, wykonywanie praw gospodarza terenu.

Czas przechowywania

Nie dłużej niż miesiąc lub na czas prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych są dostępne w siedzibie Spółki.