Reklamacje i uwagi

Szanowni Państwo,

Jeżeli spotkali się Państwo z niemiłą sytuacją związaną z realizacją oferowanych przez nas usług proszę nas o tym poinformować telefonicznie, mailowo lub z wykorzystaniem poniższego formularza.

    tel. + 48 61 66 42 551
    e-mail: reklamacje@pks.poznan.pl

Uwaga! Wnioski bez podanego imienia i nazwiska nie będą rozpatrywane.

Administratorem danych osobowych podanych przez Pana / Panią w formularzu jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna - siedziba: 61-586 Poznań, ul. Stanisława Matyi 1. Dane te wykorzystane zostaną przez PKS Poznań S.A. wyłącznie w celach związanych z rozpatrzeniem reklamacji / skargi / wniosku. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane przez administratora danych osobowych odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści dotyczących Pani/Pana danych osobowych i ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez PKS Poznań S.A., jako administratora danych, w zakresie niezbędnym do realizacji rozpatrzenia reklamacji / skargi / wniosku. Wyrażenie zgody jest niezbędne dla załatwienia sprawy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.