Szanowni Państwo,

Jeżeli spotkali się Państwo z niemiłą sytuacją związaną z realizacją oferowanych przez nas usług proszę nas o tym poinformować w formie pisemnej mailowo

reklamacje@pks.poznan.pl

lub listownie na adres PKS Poznań S.A. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań.

UWAGA !!! Podaj szczegóły zdarzenia i podstawowe dane osobowe

Informujemy, że skargi niezawierające szczegółowych do rozpatrzenia danych takich jak relacja kursu oraz czas zdarzenia nie będą przez nas rozpatrywane.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu mailowego lub adresu korespondencyjnego pozostawia się bez odpowiedzi.