Zestawienie ulg ustawowych dotyczących biletów jednorazowych i miesięcznych, obowiązujących od 18.05.2014 roku.
Bilety jednorazowe
Lp. Uprawniony do ulgi Ulga Rodzaj komunikacji
1. Dziecko do lat 4 (bez oddzielnego miejsca) 100% zwykła, przysp.
2. Poseł, Senator 100% zwykła, przysp, pośp. ekspresowa
3. Straż Graniczna – ochrona szlaków komunikacyjnych 100% zwykła, przysp.,pośp.
4. Opiekun inwalidy wojennego I grupy 95% zwykła, przysp.,pośp.
5. Opiekun osoby  niezdolnej do samodzielnej egzystencji 95% zwykła, przysp.,pośp.
6. Przewodnik niewidomego 95% zwykła, przysp.,pośp.
7. Niewidomy – niesamodzielny 93% zwykła
8. Celnik na służbie 78% zwykła, przysp.
9. Dziecko do lat 4 (osobne miejsce) 78% zwykła, przysp.
10. Dziecko niepełnosprawne 78% zwykła, przysp.,pośp.
11. Inwalida wojenny I grupy 78% zwykła, przysp.,pośp
12. Niewidoma ofiara działań wojennych 78% zwykła, przysp.,pośp.
13. Opiekun dziecka niepełnosprawnego 78% zwykła, przysp.,pośp.
14. Policjant na służbie 78% zwykła, przysp.
15. Straż graniczna na służbie 78% zwykła, przysp.
16. Żołnierz niezawodowy 78% zwykła, przysp.
17. Żołnierz Żandarmerii Wojskowej 78% zwykła, przysp.
18. Niewidomy – niesamodzielny 51% przysp.,pośp.
19. Kombatant 51% zwykła, przysp.
20. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 49% zwykła
21. Dziecko od lat 4 do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego przygotowania przedszkolnego 37% zwykła, przysp.
22. Inwalida wojenny ( grupa inwalidztwa  inna niż I) 37% zwykła, przysp.,pośp.
23. Niewidomy 37% zwykła, przysp.,pośp.
24. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 37% przysp.,pośp.
25. Weteran – Inwalida 37% zwykła, przysp.
 Bilety miesięczne
Lp. Uprawniony do ulgi Ulga Rodzaj komunikacji
1. Niewidomy niesamodzielny 93% zwykła
2. Dziecko niepełnosprawne 78% zwykła, przysp.,pośp.
3. Doktorant 51% zwykła, przysp.
4. Niewidomy niesamodzielny 51% przysp.,pośp.
5. Student 51% zwykła, przysp.
6. Uczeń 49% zwykła, przysp.
7. Nauczyciel 33% zwykła
8. Nauczyciel przedszkola 33% zwykła
9. Nauczyciel akademicki 33% zwykła
10. Niewidomy 37% zwykła, przysp.,pośp.