Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań NIP: 777-00-20-798 KRS 0000339648
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto, Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 10 800 000,00 zł całkowicie opłacony.

Sekretariat
T: 61 66 42 500
F: 61 66 42 590
E: sekretariat@pks.poznan.pl
 
Prezes Zarządu
E: sekretariat@pks.poznan.pl
T: 61 66 42 500
 
Kierownik Biura Zarządu
E: d.duda@pks.poznan.pl
T: 61 66 42 559
 
Kierownik Działu Zatrudnienia
E: b.stachowiak@pks.poznan.pl
T: 61 66 42 552
 
 
Koordynator ds. informatyzacji
E: dzialit(at)pks.poznan.pl
T: 61 66 42 500
 
 
Pion Przewozów Pasażerskich
Główny Specjalista ds. Przewozów
E: t.blaszczyk@pks.poznan.pl
T: 61 66 42 549
 
Kierownik Działu Przewozów
E: m.geisler@pks.poznan.pl
T: 61 66 42 520
 
Kierownik Działu Dyspozycji Taborem
E: s.samborek@pks.poznan.pl
T: 61 66 42 594
 
Pion Techniczny
Główny Specjalista ds. Eksploatacji
E: p.kosman@pks.poznan.pl
T: 61 66 42 531
 
Inspektor ds. BHP i P-POŻ
E: i.szulc@pks.poznan.pl
T: 61 66 42 507
 
 
Pion Finansowy
Dyrektor Finansowy
E: sekretariat@pks.poznan.pl
T: 61 66 42 500
 
Główny Księgowy
E: b.kaczewiak@pks.poznan.pl
T: 61 66 42 514
 
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
E: m.nowaczyk@pks.poznan.pl
T: 61 66 42 591
 
Kierownik Działu Gospodarki Biletowej
E: b.kazmierczak@pks.poznan.pl
T: 61 66 42 551
 
 
Inspektor Danych Osobowych
E: iod@pks.poznan.pl